Sanomaliikenne ja tietosisällöt perustuvat CEN:n (European Committee for Standardization) työpajan päätökseen CWA 14729-2:2005.

Sanomat lähetetään käyttämällä xml-syntaksia (eXtensible Mark-up Language).

Yksi lähetyskerta sisältää vain yhden sanoman.

Sanomien tulee vastata annettuja XML-määrityksiä. Tiedot lähetetään aina käyttäen Suomen tullin laatimia määrityksiä. Jos sanoma sisältää ylimääräisiä tietoja jotka eivät johda virhesanoman luomiseen, käsittelee Tulli sanoman kuin ylimääräisiä tietoja ei olisi.

Luokkamalli ja tietosisällöt

Päivämäärät ja ajat esitetään aikavyöhyketiedolla. Jos aikavyöhykettä ei ilmoiteta, oletetaan ajan olevan Suomen aikavyöhykkeen aika (EET/EEST). Päivämäärät ja ajat esitetään XML-märitysten mukaisina, jotka vastaavat ISO-standardia 8601. Esimerkiksi:

2010-09-29
    2012-02-29T12:30:05
    1997-07-16T19:20:30.45+01:00

Lisätietoja päivämäärän ilmoittamisesta löytyy esimerkiksi osoitteesta: http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime.

Muoto

Tiedon muoto ja pituus esitetään sarakkeessa "Muoto". Eri tietomuotojen koodit ovat:

a aakkosellinen
n numeerinen
an aakkosnumeerinen

Koodin jälkeinen numero ilmaisee tiedon maksimaalisen pituuden. Kaksi pistettä ennen pituuden määritelmää tarkoittaa, ettei tiedolla ole kiinteää pituutta, vaan että tieto voi sisältää tietyn merkkimäärän ilmoitettuun pituuteen asti. Pilkku numeroiden välissä tarkoittaa, että desimaalit ovat sallittuja ja pilkun jälkeinen numero kertoo desimaalien enimmäismäärän. Esimerkiksi:

an..35 aakkosnumeerista tietoa enintään 35 merkkiä
a2 aakkosellista tietoa kaksi merkkiä
n..15,2 numeerista tietoa 15 merkkiin asti, mukaan lukien enintään 2 (liukuvaa) desimaalia
Esittäminen (RDO)

Tiedon esittämisen koodit ovat:

R pakollinen
D ehdollinen
O vapaaehtoinen

Numeerinen tieto on aina positiivista, plusmerkkiä (+) ei lähetetä. Pilkkua ja pistettä voi-daan molempia käyttää desimaalierottimena, Suomen tulli käyttää pilkkua. Etunollia voi käyttää, Suomen tulli ei niitä käytä.